สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยได้เข้าสวัสดีปีใหม่ข้าราชการต่างๆ

วันที่ 15 มกราคม 2563

ทางสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยได้เข้าสวัสดีปีใหม่ข้าราชการต่างๆ

ท่าน ทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ(ผู้อำนวยการกรมโรงงาน2)

 

 

ท่าน ประกอบ วิวิธจินดา (อธิบดีกรมโรงงาน)

 

 

ท่าน ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี (รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

 

 

ท่าน ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช (รักษาการ ผอ.กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม)

 

ท่าน วีระพล ผ่องสุภา(ผอ.กลุ่มพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม)

 

ท่าน วันชัย พนมชัย(เลขาธิกาารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

 

ทั้งนี้ทางสมาคมไทยซับคอนขอให้ ทุกๆท่าน
ประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า การงานมั่นคง พบแต่ความสุขในปีใหม่นี้เช่นกันค่ะ

Visitors: 109,314