ข่าวสารสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย/Thai Subcontracting Promotion Association Information 2020

สมาคม "THAI SUฺBCON" ประกาศเดินหน้าแนวทางการพัฒนาสมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วนกว่า 400 โรงงาน

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสู่ อุตสาหกรรม S-Curve

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง :
Visitors: 197,783