Tokyo SME Support Center

Tokyo SME Support Center

เปิดรับสมัครสมาชิกไทยซับคอน ร่วมตั้งโต๊ะเจรจาธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นกว่า 150 ราย ในงาน
Business Connecting 2019
“ความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยสู่ Thailand Plus One”

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมนิกโก้ (ทองหล่อ)
กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง
1) สัมมนาสรุปผลการสำรวจโอกาสทางธุรกิจในเขตพื้นที่เศรษฐกิจลาว กัมพูชา และพม่า
2) Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครเพียง 5 บริษัท สำหรับกิจการที่ต้องการ
1 ขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้าน หรือ
2 หาบริษัทญี่ปุ่นร่วมทุนในการขยายธุรกิจ หรือ
3 ซื้อ หรือขายสินค้าให้บริษัทญี่ปุ่น หรือ
4 หาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาสินค้า/ บริการ ของบริษัทตนเอง

สมัครด่วน!!!
เพียง 5 บริษัทเท่านั้น
เพื่อช่วยท่านในการหาคู่เจรจาธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของท่าน

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และร่างกำหนดการได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1g6TS1smkwEg9B6i0AvQsa8yPQj19kRpR
* กรุณาส่ง Company Profile แนบใบสมัครมาด้วยค่ะ

สมัครด่วน วันนี้ถึง 7 ต.ค. 62 เท่านั้น

สอบถามข้อมูล
ติดต่อได้ที่ คุณมุก
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
โทร.02-7136540
metta.thaisubcon@gmail.com

 

Visitors: 203,803