การพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนTSC เข้าสู่อุตสาหกรรมระบบราง

วันนี้ทางสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (ไทยซับคอน)
ได้จัดกิจกรรมสัมมนา "การพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนTSC เข้าสู่อุตสาหกรรมระบบราง"
ณ ห้องBSC ชั้น 1 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(กล้วยน้ำไท)
นำโดย คุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมฯและ คุณวีระชีย ตรีพรเจริญ ประธานคลัสเตอร์ระบบราง
สำหรับวันนี้ทางสมาคมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับงานเป็นอย่างดี
จึงนำภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกได้รับชมกันค่ะ

Visitors: 172,763