เชื่อมโยงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดระยอง

วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมากองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน ILDD (BOI) และสมาคมไทยซับคอน
ได้พาผู้ประกอบการเข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงาน


บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด

โดยพาดูLineขั้นตอนการผลิตในการประกอบรถยนต์ปิคอัพ และกระบวนการจัดการในโรงงาน
ซึ่งเป็นประโยชน์และได้ความรู้แก่ผู้เข้าชมมากค่ะ

ณ นิคมอุตสาหกรรมWHAอีสเทิร์นซีบอร์ด1
ปลวกแดง จ.ระยอง
30 สิงหาคม 2562

กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน ILDD (BOI) ร่วมกับ WHA Group และสมาคมไทยซับคอน
ได้พาผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 
Business Matching
“Venders Meet Customers to Industrial Estate” 
ตลาดกลางผู้ซื้อพบผู้ขายชิ้นส่วน

โดยหลายบริษัทมีแนวโน้มด้านการจัดซื้อในอนาคตกับ Buyer ที่ได้ เจรจาธุรกิจ น่าจะได้เพิ่มมูลค่าทางด้านยอดขายของบริษัทค่ะ

จัด ณ คอนเวนชั่นฮอล์ พัฒนากอล์ฟคลับ จ.ชลบุรี
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ 28 สิงหาคม ทางกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน ILDD (BOI)
และสมาคมไทยซับคอน
ได้พาผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้ซื้อพบผู้ขายครั้งที่ 290-291 
ณ จังหวัดระยอง

โดยพาเข้าดูเยี่ยมชมโรงงาน 

บริษัท วาลีโอ ออโตโมทิฟ(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
บริษัทอัลไลแอนซ์ ลอนดรี้(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในเทคโนโลยีระดับสูง

ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
และะนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ชลบุรี 

28 สิงหาคม 2562

 

Visitors: 30,491