ร่วมกิจกรรมสัมมนา AGV

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาคมไทยซับคอน
 
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
"AGV" โดยมีหัวข้อ และวันสัมมนาดังนี้
 
 
 
 
 
(1). วันพุธที่ 14 สค 62 เวลา 9.00-16.00 น.
หัวข้อ Basic Concept Design
 
(2). วันพุธที่ 21 สค 62 เวลา 9.00-16.00 น.
หัวข้อ Drive and Control System
 
(3).วันพุธที่ 28 สค 62 เวลา 9.00-16.00 น.
หัวข้อ Application Design
 
 
*** สถานที่ ณ GRAND INN COME SUVARNABHUMI AIRPORT HOTEL
 
สมาชิกไทยซับคอนดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีที่
Google Form
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-713 6540 -1
 
 
 
Visitors: 203,797