SETA 2019

ภาพบรรยากาศงาน
Seta 2019
สุดยอดงานนวัตกรรมด้านพลังงานแห่งเอเชีย

มีรถยนต์ EV จากหน่วยงานต่างๆมาแสดงค่ะ

รวมถึงฮอล์ด้านบน มีการจัดแสดง งาน World Didac
การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0

ในวันที่ 10-12 ต.ค.62
ณ ฮอล์ 98
ไบเทคบางนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

Visitors: 203,788