อบรมปฏิบัติการหลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพในยุคการเปลี่ยนแปลง (Disruptive Leadership) วันศุกร์ที่ 5 และวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 และวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

สมาคมไทยซับคอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หัวหน้างานมืออาชีพในยุคการเปลี่ยนแปลง (Disruptive Leadership)​"

ณ ห้องสัมมนา บริษัท โบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ในพิธีเปิดรับเกียรติจาก คุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

โดยคุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส อุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพสมาชิก ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ แนะนำหลักสูตรให้กับผู้เข้าฝึกอบรม และคุณวรรษมน กรรมการฝ่ายที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดอบรมให้แก่สมาชิกสมาคม ได้ให้เกียรติกล่าวแนะนำสถานที่ให้กับสมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรม

โดยวันที่ 5 กรกฎาคมจะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ช่วงเช้ามีกิจกรรม "การปรับทัศนคติและการเสริมสร้างภาวะผู้นำของหัวหน้างาน การสร้างทีม" ช่วงบ่าย จะมีฝึกปฏิบัติการ "ทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับหัวหน้างาน"

 

ส่วนในวันที่ 6 กรกฎาคม จะเน้นหนักเรื่องกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving)​และนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Innovation and Value Creation) โดยได้รับเกียรติจาก อดร.ธงชัย ชิณกะธรรม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบนวัตกรรม ให้เกียรติมาสร้างกิจกรรมและให้องค์ความรู้กับสมาชิกไทยซับคอน ผู้รับการฝึกอบรมทุกท่านค่ะ

และในตอนท้าย คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส อุปนายกสมาคม ที่ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดงาน

ทางสมาคมไทยซับคอนต้องขอขอบพระคุณทีมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทีมวิทยากร ที่คอยผลักดันสร้างสัมมนาดีๆ ให้กับสมาชิกทุกคน ขอบคุณท่านคณะกรรมการ และสมาชิกทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันกับสมาคมไทยซับคอนนะคะ

Visitors: 203,803