กลุ่มยานยนต์แห่งอนาคตและกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

กิจกรรมเชื่อมโยง การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต พื้นที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง และกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับ IoTs Association & SYNHUB + New Age
วันที่
 12 มิถุนายน 2562

 SYN HUB Co-Innovative Space ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ โดยมีการ

- แนะนำ SYN HUB Co-Innovative Space และโครงการ New Age

- นำเสนอกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยคุณอนุชา ไชยาพรพรรณ หัวหน้ากลุ่ม

- นำเสนอกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต โดยคุณชูศักดิ์ พณาสิริวรกุล หัวหน้ากลุ่ม

- นำเสนอสมาคมไทยไอโอที (IoTs Association)

นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสดีที่สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมได้ทำความรู้จักกันและแนะนำธุรกิจของตน สร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่ม เพื่อโอกาสทางธุรกิจหรือกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

Visitors: 164,462