กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต พื้นที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง และกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบอัตโนมัติพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมไทยซับคอน

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย

1 กลุ่มยานยนต์แห่งอนาคต พื้นที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง

2 กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สมัครด่วน วันนี้ ถึง 15 มค 2562


ดาวน์โหลดใบสมัคร และเอกสารรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/2LKwiMR

 


 

Visitors: 43,862