Exhibition: Hannover Messe 2019

 
ขอเชิญสมาชิกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Hannover Messe 2019
ในวันที่ 1-5 เมษายน 2562
 
 
ฟรี!!!ค่าพื้นที่ในการออกบูธ
 
ภายใต้เงื่อนไข:
 
 
สมัครของบในโครงการ SMEs Proactive ระยะที่3 (การพิจารณาขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของ DITP กระทรวงพาณิชย์) 
วงเงินสนับสนุนเบิกตามจริงไม่เกิน 200,000 บาท/บริษัท
 
กำหนดการรับเอกสาร SMEs Pro-active ปีงบประมาณ 2562 – 2564
 
*ส่งเอกสารให้สภาฯภายใน 14 กันยายน 2561*
 
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการและการสมัคร พร้อมใบสมัครได้ด้านล่างนี้
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
คุณ มุก โทร: 02-7136540
Visitors: 30,650