8.30 K SME GOOD TO GREAT

งานสัมมนาหัวข้อ “SME ต้องรอด ปรับตัวข้าวทัน S-CURVE”

โดยโครงการ “K SME GOOD TO GREAT” คอร์สอัพธุรกิจเก่งให้แกร่ง

 

ธนาคารกสิกรไทยวางโครงการเตรียมพัฒนายกระดับ SME ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานตยนต์ ฮาร์ดแวร์ และ พลาสติกอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(Thai Subcon) ในการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ฮาร์ดแวร์ และพลาสติกอุตสาหกรรม ในการยกระดับผลผลิตสู่อุตสาหกรรมอนาคต หรือ New S-Curve เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, ตลาด รวมถึงการแข่งขันทางการค้าและการผลิต โดยให้ความรู้และคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตและแหล่งเงินทุน พร้อมโอกาสรับเงินรางวัล 100,000 บาท

 

รายละเอียดโครงการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

  1. งานสัมมนาให้ความรู้เรื่องกลยุทธ์ แนวโน้มการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต
  2. การอบรมเชิงลึก 4 วัน กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง โดยนำเทคโนโลยีเรื่องงานวิจัยเข้ามาเพื่อสร้างมูลค่าแล่ะตอยอดสินค้าโดยคัดเลือกผู้สมัครเพียง 50 ราย เท่านั้น
  3. การให้คำปรึกษาตัวต่อตัวในการทำวิจัยและพัฒนาธุรกิจ สำหรับ 5 ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลรายละ 100,000 บาท พร้อมรับคำปรึกษารายธุรกิจพร้อมเงินทุน

 

โดยในวันที่ 30 สิงหาคม 2018 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ได้จัดงานสัมมนา “SME ต้องรอด ปรับตัวข้าวทัน S-CURVE” ซึ่งเป็นงานสัมมนายกระดับการผลิตจากการนำระบบหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อหลุดออกจากกรอบการผลิตในตลาดเดิม ไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE)

-          กล่าวต้อนรับโดย คุณ สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์, รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

สัมมนาหัวข้อ หลุดกับดักการผลิต ก้าวทัน S-CURVE  โดย

-          รศ.ดร.รัชพล สันติวากร, ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

-          ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์, ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

-          คุณชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล, นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

สัมมนาหัวข้อ ต่อยอดการผลิต สร้างยอดขายพุ่งโดย

-          คุณบุญเลิศ ชดช้อย, ประธาน บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จำกัด

ผู้ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีช่วยยกระดับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไปสู่ตลาดอุปกรณ์การแพทย์

-          คุณบรรจง จงไทยรุ่งเรือง,Marketing Manager บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

ผู้ยกระดับการผลิตและออกแบบเครื่องมือและชิ้นงานสู่ตลาดอากาศยาน

-          คุณศิววุฒิ ศรนิล, กรรมการผู้จัดการ บจก. เอก.อาร์ พีอี กรุ๊ป

ผู้นำเสนอนวัตกรรมท่อพลาสติกที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

 

ซึ่งภายในงานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตอย่างล้นหลาม เจ้าหน้าที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของสมาคมอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งแจกใบสมัครสมาชิกสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ ซึ่งคาดประมาณว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ได้กว่า 20 บริษัท

 

Sources:

https://www.ksmegoodtogreat.com/

https://www.facebook.com/KBankKSME/

https://marketeeronline.co/archives/65485

https://www.marketingoops.com/news/biz-news/k-sme-good-to-great-project/

Visitors: 164,444