ฝ่ายพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพสมาชิก

เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมาย

Visitors: 22,813