ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
"พัฒนาและสร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง"

 For more information, please contact "Thai Subcontracting Promotion Association" 

Tel. 02-7136540-1 E-mail: info.thaisubcon@gmail.com Line Official: @Thaisubcon 

For Medical Japan, M-Tech Nagoya, M-Tech Tokyo  Plaese Contact directly to BOI : BUILD by Tel 02-5538111

Visitors: 35,464