เจ้าหน้าที่สมาคม

นางสาวปิยฉัตร  สุขเรือน  (มิ้ม)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสมาคมฯ

E-mail : info.thaisubcon@gmail.com

 

นางสาวศิริวรรณ   ไชยวุฒิ (เมย์)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและการเงิน

E-mail : Siriwan.thaisubcon@gmail.com

 

นางสาวเมตตา  เผ่าเผือก (มุก)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุกิจ

E-mail : metta.thaisubcon@gmail.com

 

Visitors: 20,418