พิธีมอบใบรับรองระบบคุณภาพ AS9100D ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. สนับสนุนงบประมาณโดย สกสว.

พิธีมอบใบรับรองระบบคุณภาพ AS9100D ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. สนับสนุนงบประมาณโดย สกสว. โดย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) รับมอบใบรับรองคุณภาพ AS9100D จากบริษัท BUREAU VERITAS (THAILAND) LIMITED และการเสวนา เรื่อง Clustering the Aerospace In-country Testing and Manufacturing

โดยคุณสมควร จันทร์แดง ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ของสมาคมไทยซับคอน ได้ร่วมเสวนาแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ของสมาชิก ซึ่งท่านวิทยากรผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้

ได้แก่

- นายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองมาตรฐานในอนุภาคลุ่มน้ำโขง(BVC)

- ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม(GISTDA)

- น.ท.ดิศฐ์ภณ มาภัธ ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (TAI)

- ดร.บรรยงค์ จงไทยรุ่งเรือง Production Engineering Manager บ.จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

- ดร.สุเทพจอยเอกา หัวหน้าโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมอากาศยาน วว.

 

เป็นการเสวนาเพื่อแสดงความคิดเห็นพูดถึงศักยภาพของสมาชิกในองค์กร-อุปสรรคการดำเนินการของการผลิตและการขอรับรองมาตรฐาน เพื่อได้มองข้อคิดเห็นแต่ละหน่วยงานให้สามารถร่วมมือผลักดันช่วยเหลือกัน โดยให้ภาคอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของไทยได้มีมาตรฐานรับรองได้ มุ่งหวังให้ภาคการผลิตไทยได้เติบโตขับเคลื่อนไปสู่สากล สามารถสร้างเครื่องบินใช้เองในประเทศตามนิยามที่เรียกว่า Clustering Aerospace in-country

วันที่ 24 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร ADMIN วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี เวลา 13.30-16.00 น.

 

 

สามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง facebook live

https://www.facebook.com/tistr.or.th/videos/625132542274277/ 

 


ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef 

Visitors: 203,792