สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2565 ประจำวาระปี 2565-2567

 

 ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการ Thai Subcon ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมต้นคิด อาคาร ICT กล้วยน้ําไท

 ทีมคณะกรรมการชุดใหม่ ร่วมกันประชุมประจำเดือนสมาคม Thai Subcon ร่วมนำเสนอ วางแผน หาแนวทาง สร้างกิจกรรมช่วยเหลือพัฒนาสมาชิกและสมาคมฯ

ซึ่งวันนี้ได้มีการนำเสนอ แนวทางในการจัดตั้งกลุ่มคลัสเตอร์ฟาสเทนเนอร์ขึ้นในสมาคมฯ เพื่อรวมกลุ่มช่วยเหลือเกื้อกูลผลักดันสมาชิกในอุตสาหกรรมฟาสเทนเนอร์
โดยวัตถุประสงค์ แนวทางการรวมกลุ่ม จะเป็นอย่างไร ทางทีมคณะกรรมการจะกลั่นกรองและแจ้งเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมต่อไปเมื่อมีความชัดเจน และที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมโดยใช้ระบบ Website สมาชิก Online มุ่งสู่การเป็น “ฐานข้อมูลทะเบียนที่มีชีวิต สมาชิกมีส่วนร่วม”

นอกจากนี้ยังมีวาระต่างๆ ที่ได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางตลาดต่างๆกิจกรรมของแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ฯ ที่จัดให้กับสมาชิก เป็นต้น

ซึ่งในเดือนต่อไป เราจะเรียนเชิญสมาชิกร่วมประชุมสัญจรด้วยกันโดยไปประชุมที่หน่วยงานราชการ หรือเอกชนต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงหรือศึกษาดูงานร่วมกัน โดยในเดือนหน้า จะกำหนดการประชุมเป็นวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม เวลา 13.30-16.30 น.สมาชิกท่านใดอยากรู้จักสมาคมฯ มากขึ้น 

 

 ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน 
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef

 

Visitors: 172,763