ขอเชิญชวนสมาชิกคลัสเตอร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) และเจรจาธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงรายณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

   สมาคม THAI SUBCON คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินฯ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ขอเชิญชวนสมาชิกคลัสเตอร์ฯเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) และเจรจาธุรกิจร่วมกับ

- การท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
- โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) - สมาคมพารามอเตอร์
- ชมรม (ฝ่าย) กีฬาทางอากาศ ร่มบิน-ร่มร่อน และอากาศยาน
-  ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน จังหวัดเชียงราย


ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://forms.gle/rCjRiBm74VhCeT238

ค่าใช้จ่ายในการเขาร่วมกิจกรรมท่านละ 2,900 บาท

(ยังไม่รวมค่าเดินทางไปกลับเชียงราย ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษี 7%)

ด่วน รับจำนวนจำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
สมาคม THAI SUBCON
(phone)02-7136540-1

 

 


 ช่องทางการติดต่อสมาคมไทยซับคอน 
Facebook : https://www.facebook.com/thaisubconassociation/ 
Tel : 02-713-6540-1
ID Line : @thaisubcon , https://lin.ee/6HsM4Ef

Visitors: 172,752