6 กรกฎาคม 2559 13:42:00

  

5 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 - 17.30 น.

ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 

 

 

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยแล้ววันนี้ ฟรี!! ไม่ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รับจำนวนจำกัดหรือจนกว่าจะเต็ม Slot time

ลงทะเบียนออนไลน์ได้แล้ว

 

 

คลิ๊กดู รายชื่อบริษัทญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Business Matching 

 

 

รายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรม

1. ผู้ประกอบการไทยสามารถระบุบริษัทญี่ปุ่นที่ประสงค์เข้าร่วมเจรจาได้มากกว่า 1 บริษัท แต่ไม่เกิน 4 บริษัท

2. ระยะเวลาเจรจาธุรุกิจ 1 คู่ มีเวลา 30 นาที

3. ผู้ประกอบการไทยส่งข้อมูลบริษัทตามแบบฟอร์ม Business matching ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ทางสมาคมฯจัดตารางเวลาเจรจาธุรกิจให้ท่าน  และจะแจ้งตารางเวลาเจรจากลับทางอีเมล์ค่ะ

4. หากมีการจัดตารางเวลาจับคู่เจรจาธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมฯไม่อนุญาตให้ปฏิเสธนัดหมาย

5. ผู้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจควรมาล่วงหน้าก่อนเวลานัดหมาย อย่างน้อย 15 นาที

 

Tentative Program

Yamanashi-Thai Subcon Business Matching

 

Date & Timing:       13:30 -17.30, Aug. (Fri) 5, 2016

Venue:                      Technology Promotion Association (Thailand-Japan) at Sukhumvit

Room:                       N/A

Language:               Conducted by Thai and Japanese

 

Participants

About 30 participants/

Yamanashi 6 companies + Yamanashi Prefectural Government + Yamanashi Industry Support Organization(YISO),

Thai Subcon Association members 10++ companies + Thai Subcon Association Officer

 

AGENDA

13.00-13:00            Register

13.30-13.50            Welcome Speeches

                                  1)    Mr. Hitoshi Goto

                                          Governor, Yamanashi Prefectural Government

   2)   Mr. Panuwat Triyangkulsri

                                          Director, BSID, Ministry of Industry

13.50-15.30                 Presentation from Yamanashi Companies

                                          6 companies  (15min/company)

15.45-17.45              Thai Subcon-Yamanashi  Business Matching (One on One meeting)

                                         4 slot time  (30min/slot)

                                         6 tables                       

                                           Closing Remarks

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมส่งเสริมรับช่วงการผลิตไทย
คุณนัยนา ข่ายพิลาป (ปุ๋ย) 
Tel. 02-713-6540
E-mail: naiyana.thaisubcon@gmail.com