12 ตุลาคม 2559 14:48:00

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มใบสมัคร >> คลิ๊ก (DITP_SPA 01_02)  
2. *โบรชัวร์สินค้าของนิติบุคคล
3. *หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
4. *สำเนาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ( ภงด. 50 และ 51 พร้อมใบเสร็จ) ปี2558
5. *งบการเงินปีล่าสุด ที่ระบุรายได้จากการส่งออก 
(ถ้าไม่มีระบุในงบการเงิน ต้องแนบเอกสารชี้แจงยอดการส่งออก  ภ.พ.30 12 เดือน)
6. *หลักฐานการส่งออก(ใบขนสินค้าออ,ใบตราส่งสินค้าทางทะเลB/L)
7. *หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก สภาฯ ของใดสภาฯ หนึ่ง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมส่งเสริมรับช่วงการผลิตไทย

คุณไข่มุก

Tel 02-7136540

E-mail: thanika.thaisubcon@gmail.com