ติดต่อเรา

Thai Subcontracting
Promotion Association
สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

Address

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (MIDI)  

ชั้น 3 (ห้อง 307) 

86/6ซอยตรีมิตร
ถ. พระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Tel
+66 (0) 2713 6540-1
Fax
+66 (0) 2713 6542
E-mail
info.thaisubcon@gmail.com